Algemene informatie over het kinderdagverblijf

 

Dagindeling

Ut Jubelke kent een vast dagritme. Dat vergroot het gevoel van veiligheid en biedt regelmaat en zekerheid aan uw kind. Daarnaast is de invulling van elke dag natuurlijk anders.

Brengen en halen

Afhankelijk van de gekozen contracturen, kunt u uw kindje tussen 07:00 en 09:00 uur brengen en tussen 16:30 en 18:30 uur ophalen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind eerder op te halen. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats. Als u het niet haalt om uw kind voor 09:00 uur te brengen, vragen wij u om de pedagogisch medewerkers hiervan telefonisch op de hoogte te brengen om een geschikt moment af te stemmen. 

Eetmomenten

We hebben vaste eetmomenten. ‘s Morgens om circa 09:30 uur gaan we met alle kinderen aan tafel om iets te eten en drinken, vers fruit en thee. Om 11:30 uur eten we brood en drinken daarbij melk. Om circa 15:30 uur krijgen de kinderen een tussendoortje, zoals een koek/soepstengel en water te drinken. Uiteraard volgen baby’s hun eigen eetritme. Vanzelfsprekend kunnen moeders die borstvoeding geven in overleg met de pedagogisch medewerkers hun baby komen voeden. Bij verjaardagen zorgen de pedagogisch medewerkers voor een lekkere traktatie.

 

Slaapmomenten

Slapen gaat voor de baby’s nog niet volgens een vast dagritme. We volgen zoveel mogelijk het dagritme dat de baby thuis ook heeft. Voor oudere kinderen proberen we wel een zekere regelmaat in te bouwen. In principe maken we de kinderen niet wakker, maar laten we ze slapen, totdat ze uit zichzelf wakker worden.

En verder: alle aandacht voor úw kind!

De rest van de dag wordt ingevuld met activiteiten en spelen. Vanaf 2010 werken we met het educatieve programma. Aan de hand van verrassende thema’s vergroten de kinderen op een speelse manier hun taalvaardigheid via bewegingsactiviteiten, spel, expressie, knutselen, versjes en liedjes. Ook is er voldoende ruimte voor vrij spel en natuurlijk ook om lekker buiten te ravotten.

Wilt u meer lezen over onze pedagogische visie, handelswijze en de interne huisregels? Alle documenten zijn toegankelijk via ons ouderportaal. U ontvangt automatische een inlog na het invullen van ons digitaal registratieformulier, te vinden op onze website onder het kopje 'interesse?'.