Wat u moet weten over kinderopvang bij ut Jubelke

We begrijpen dat de keuze voor kinderopvang heel persoonlijk is: U moet weten waar u uw kind achterlaat, daarom informeren we u graag zo volledig mogelijk over KDV ut Jubelke. Mist u informatie of heeft u een vraag over uw specifieke (gezins)situatie? Bel ons dan: 046 - 423 66 93.

 

Algemene informatie over het kinderdagverblijf

Dagindeling

Ut Jubelke kent een vast dagritme. Dat vergroot het gevoel van veiligheid en biedt regelmaat en zekerheid aan uw kind. Daarnaast is de invulling van elke dag natuurlijk anders.

Brengen en halen

Afhankelijk van de gekozen contracturen, kunt u uw kindje tussen 07:00 en 09:00 uur brengen en tussen 16:30 en 18:30 uur ophalen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw kind eerder op te halen. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats. Als u het niet haalt om uw kind voor 09:00 uur te brengen, kunt u het tussen 12:30 uur en 13:00 brengen. Wij vragen u om de pedagogisch medewerkers hiervan telefonisch op de hoogte te brengen.

Eetmomenten

We hebben vaste eetmomenten. ‘s Morgens om circa 09:30 uur gaan we met alle kinderen aan tafel om iets te eten en drinken, vers fruit en thee. Om 11:30 uur eten we brood en drinken daarbij melk. Om circa 15:30 uur krijgen de kinderen een tussendoortje, zoals een koek/soepstengel en water te drinken. Uiteraard volgen baby’s hun eigen eetritme. Vanzelfsprekend kunnen moeders die borstvoeding geven in overleg met de pedagogisch medewerkers hun baby komen voeden. Bij verjaardagen zorgen de pedagogisch medewerkers voor een lekkere traktatie.

Slaapmomenten

Slapen gaat voor de baby’s nog niet volgens een vast dagritme. We volgen zoveel mogelijk het dagritme dat de baby thuis ook heeft. Voor oudere kinderen proberen we wel een zekere regelmaat in te bouwen. In principe maken we de kinderen niet wakker, maar laten we ze slapen, totdat ze uit zichzelf wakker worden.

En verder: alle aandacht voor úw kind!

De rest van de dag wordt ingevuld met activiteiten en spelen. Vanaf 2010 werken we met het educatieve programma Dag Jules. Jules is onze Jubelpop en beleeft talloze avonturen. Zo krijgt hij bijvoorbeeld een broertje of zusje, viert hij Kerstmis en wordt hij ziek… Aan de hand van verrassende thema’s vergroten de kinderen op een speelse manier hun taalvaardigheid via bewegingsactiviteiten, spel, expressie, knutselen, versjes en liedjes.

Ook is er voldoende ruimte voor vrij spel en natuurlijk ook om lekker buiten te ravotten.

Wij hebben al deze en nog veel meer informatie verzameld in het pedagogisch beleidsplan dat u hieronder kunt downloaden.

Pedagogisch beleidsplan 2021

 

Tarieven

In overleg met de oudercommissie is het uurtarief voor 2021 vastgesteld op € 8,71. Dit is het tarief dat u moet doorgeven aan de belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Ut Jubelke heeft een aantal sluitingsdagen voor 2021 (zie pedagogisch beleidsplan). Op basis van deze sluitingsdagen is het uurtarief berekend. U betaalt maandelijks een gelijkblijvend bedrag, uiteraard m.u.v. tussentijdse contractwijzigingen. Het maandbedrag is gebaseerd op de opvanguren per week x 52 weken. De uitkomst hiervan deelt u door 12 maanden.

Mogelijk komt u in aanmerking voor KinderOpvangToeslag (KOT). Dit kunt u hier eenvoudig zelf berekenen.

 

Opvangtijden

Wij verzorgen kinderopvang van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 18:30 uur.

U kunt uw kindje brengen tot 09:00 uur en ophalen vanaf 16:30 uur.

Sluitingsdagen:

  • Nationale feestdagen
  • 27 t/m 31 december (onder voorbehoud)

Waar vind ik ut Jubelke?